FÖRENINGENS STYRELSE 2018 - 2019
 

Ordinarie ledamöter:
Anna Thofelt, Eskadervägen 8, ordförande
Carl-Adam Wachtmeister, Eskadervägen 8, vice ordförande
Eva Wikland, Eskadervägen 8
Lennart Svedberg, Eskadervägen 16

Marina Nyman, Eskadervägen 10


Suppleanter:
Anna Sandholm, Eskadervägen 16
Evelina Bellmark, Eskadervägen 16
Jan Bogren, Eskadervägen 8