Nedan finner du föreningens årsredovisningar. Där kan du läsa mer om föreningens ekonomi; exempelvis om dess intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som utförts eller som planeras genomföras framöver.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012