I Bostadsrättsföreningen Familjehotellet bor du bekvämt med tillgång till utbudet av butiker och service i Näsbyparks Centrum, som är väl försörjt med allmänna kommunikationer.

Familjehotellet i Näsbypark stod klart för inflyttning 1961 och bestod liksom idag av ett punkthus Eskadervägen 8 och ett skivhus Eskadervägen 10-16. 

Familjehotellet var en del av en större konstruktion – Näsbyparks Centrum. En tidens tanke var att flytta ut arbeten, bostäder och centrum utanför städerna där det fanns plats och natur. Det byggdes så kallade ABC-städer runt om i landet. De boende fick inte bara moderna bostäder utan också tillgång till ett centrums kommersiella utbud och service. Närheten till allmänna kommunikationer var också viktig eftersom bilen inte var allas egendom och de allra flesta arbetade en bit bort.

Under de första tjugo åren hyrdes lägenheterna ut. Familjehotellet var ett kollektivhus vilket innebar att i jämförelse med ett vanligt hyreshus erbjöds mer service till de boende. Bland annat fanns en gemensam restaurang, där de boende förväntades äta ett antal middagar varje månad.

Familjehotellet ombildades till bostadsrättsförening 1982. Namnet behöll man. Eftersom famijehotell/kollektivhus numera är en ovanlig företeelse förekommer det att människor ringer och vill boka hotellrum för sin familj. Detta kan vi inte erbjuda.

Bostadsrättsföreningen var under dess första elva år ägare till centrum i vilket det fanns ett antal butiker, folktandvård, läkare, post och banker. Till bekvämligheten bidrog givetvis närheten till Roslagsbanan.

År 1991 såldes större delen av butiksutrymmena eftersom föreningen riskerade att bli klassad som en oäkta bostadsrättsförening. Idag äger föreningen butikslokalerna i skivhusets bottenplan, butiken i punkthusets bottenplan vid torget och två butiker mittemot Roslagsbanans station.