Simpleko AB Uppsala

Kundportal: Simplekos kundportal

Frågor om avgift och hyror: Tel. 018-66 01 60, Må - Fr kl. 9.00-12.00  

E-post: 

Övriga frågor: Tel. växel 0771-86 08 60