En bostadsrättsförenings huvudprincip är att bostadsrättsinnehavaren själv ska utnyttja sin lägenhet. Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Styrelsen kan godkänna kortare andrahandsuthyrning om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, till exempel tillfällig bosättning på annan ort på grund av arbete eller studier. Bostadsrättsinnehavaren ska dock själv ha bott i lägenheten innan den hyrs ut i andra hand. Föreningen tar ut en årlig administrativ avgift för andrahandsuthyrning.

Ansökan om andrahandsuthyrning utförs i Simplekos kundportal. Till ansökan i portalen bifogar du ifyllt formulär för ansökan om att få hyra ut i andra hand, vilket du finner nedan. Är skälet studier på annan ort ska även studieintyg bifogas. 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning