En bostadsrättsförenings huvudprincip är att bostadsrättsinnehavaren själv ska utnyttja sin lägenhet. Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Styrelsen kan godkänna kortare andrahandsuthyrning om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, till exempel tillfällig bosättning på annan ort på grund av arbete eller studier. Bostadsrättsinnehavaren ska dock själv ha bott i lägenheten innan den hyrs ut i andra hand. Föreningen tar ut en årlig administrativ avgift för andrahandsuthyrning.

Formulär för ansökan om att få hyra ut i andra hand kan rekvireras via mail till eller laddas ner från hemsidan (www.brffamiljehotellet.se). Det är också möjligt att hämta formuläret på föreningens kansli, Eskadervägen 14, plan 1.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning