Sopnedkasten
Kasta bara väl tillslutna och inte för stora soppåsar i sopnedkastet. Vid stopp blockeras ventilationen, vilket kan förorsaka obehaglig lukt och ger åtgärderna föreningen onödiga utgifter. Undvik i möjligaste mån att kasta sopor mellan klockan 22.00 – 07.00.

Grovsopor
För grovsopor och skrymmande sopor används grovsoprummet Eskadervägen 6, bredvid garagenedfarten mitt emot tågstationen. Särskilda containrar finns uppställda för elektroniska sopor, elektriska apparater, lysrör, glödlampor och batterier. Observera att grovsoprummet inte är till för kylskåp, spisar o dylikt eller byggsopor, sådant hänvisas till Hagby återvinningscentral. Nyckeln till grovsoprummet finns att hämta under affärstid hos skomakaren på Eskadervägen 6.

Tidningsinsamling
Kärl finns uppställda i grovsoprummet Eskadervägen 6 samt i genomgången på entréplan mellan Eskadervägen 14 och 16. Vänligen respektera att dessa behållare endast gäller för tidningar! Kartonger plattas till och kastas i grovsoprummet.

Tomglas
Kärl för återvinning av tomglas finns i genomgången på entréplan, mellan Eskadervägen 10 och 12.