Sopnedkasten
Sopnedkasten används enbart för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna för att undvika obehaglig lukt och att avfallsrester sprids i soptrumman och soprummet. Pressa inte ned för stora soppåsar eller lösa papper i sopnedkastet. Sådana kan lätt fastna i trumman och därigenom blockera ventilationen. Undvik i möjligaste mån att kasta sopor mellan klockan 22:00 – 07:00.

Källsortering och återvinning

Boende ansvarar för källsortering och kan för återvinning använda ”Återvinningen”, rummet intill Eskadervägen 6, bredvid garagenedfarten mitt emot tågstationen. Där finns kärl för pappersförpackningar och wellpapp (kartonger ska vikas och plattas till innan de läggs i kärlet), plastförpackningar hårda och mjuka, metallförpackningar och brännbart. Där finns också särskilda kärl uppställda för elavfall, lysrör, ljuskällor och batterier samt tidningar och journaler.

Det är förbjudet att ställa eller slänga möbler, byggavfall, miljöfarligt avfall eller vitvaror i återvinningsrummet. Boende ansvarar själva för att bekosta transport för sådant avfall till Hagby återvinningscentral, Frestavägen 10 Täby. Se hemsidan för öppettider: https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/hagby-avc-taby/

Tidningsinsamling
Kärl finns uppställda i Återvinningsrummet Eskadervägen 6 samt i genomgången på entréplan mellan E14 och 16.

Tomglas
Kärl för återvinning av tomglas finns i genomgången på entréplan, mellan Eskadervägen 10 och 12.