Observera parkeringsreglerna. Förutom för de 35 fordon med föreningens tillstånd för dygnet runt-parkering, gäller dagtid 3 timmars parkering med P-skiva, vardagar kl. 06.00 - 18.00, helt fri kvällsparkering 18.00 - 24.00. Lördag-söndag fri parkering dagtid 06.00 - 24.00.

Nattparkering
För parkering nattetid krävs Familjehotellets tillstånd. Varje lägenhet har rätt till ett inplastat parkeringskort, som gäller endast för nattparkering 24.00 - 06.00. Detta kort kan lånas ut till nattparkerande gäster. Nytt kort, när det gamla gått ut, erhålls via kansliet. För gäster boende dygnet runt hos Brf medlem, kan ett ”tillfälligt parkeringstillstånd” erhållas för upp till en vecka. Kontakta kansliet, ange gästens registrerings nummer och för vilka dagar tillståndet ska gälla.

Urlastning
Platserna (undantag handikappsplatserna) utmed Eskadervägen 10–16 är begränsade till 15 minuters parkering och är i första hand avsedda för i- och urlastning samt för kortare besök hos boende eller affärsidkare