Förutom för de 35 fordon med föreningens tillstånd för dygnet runt-parkering, gäller dagtid

tre timmars parkering med P-skiva, vardagar kl. 06:00 – 18:00, helt fri kvällsparkering 18:00

– 24:00. Lördag-söndag fri parkering dagtid 06:00 – 24:00.

 

För parkering nattetid krävs Familjehotellets tillstånd. Varje lägenhet har rätt till ett inplastat

parkeringskort, som gäller endast för nattparkering 24:00 – 06:00. Detta kort kan lånas ut till

nattparkerande gäster. Nytt kort, när det gamla gått ut, erhålls via kansliet.

 

För gäster hos Brf Familjehotellets medlem, kan ett ”tillfälligt parkeringstillstånd” erhållas för

upp till en vecka. Kontakta kansliet, ange gästens registrerings nummer och för vilka dagar

tillståndet ska gälla.