Brandskydd
Samtliga boende och hyresgäster har ansvaret för brandskyddsåtgärder i respektive lägenhet/lokal och tillhörande förvaringsutrymmen. Vid andrahandsuthyrning har lägenhetsinnehavaren det fulla ansvaret gentemot föreningen.


Brandvarnare
Det ska finnas en installerad brandvarnare i lägenheten. Batterierna i brandvarnare ska kontrolleras regelbundet (med hjälp av testknappen på brandvarnaren). OBS, brandvarnaren ska alltid testas om lägenheten har stått oanvänd i längre tid än en vecka.


Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.


Brandfarliga vätskor
Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga vätskor eller gaser i lägenhetsförråden.


Utrymningsvägar
Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar och rullatorer m.m. i trapphusen.


Skyroom, Renovering och Big Bags
Det är tillåtet med högst 20 personer i Skyroom enligt brandskyddsregleringen. Dörren från spiraltrappan på plan 15 är en branddörr som aldrig får ställas upp. Vid tillfällig uppställning av container eller till exempel Big Bags för byggsopor utanför våra hus måste ett säkerhetsavstånd finnas. För en täckt container krävs 4 m, för en öppen 6 m. Vid all form av renovering - oavsett om det är i lägenheten eller i övriga lokaler - där svetsning, skärning, kapning med rondell, arbete med varmluftspistol och liknande arbeten som kan orsaka brand utförs, måste arbetet ske under kontroll. Det innebär att arbetet utförs av certifierad hantverkare som arbetar enligt Brandskyddsföreningens ”Heta Arbeten”, se www.hetaarbeten.se.

Information om utrymning vid en eventuell brand finns uppsatta i våra entréer.

Fler goda råd om hur du förebygger brand finner du här.