Cyklar, barnvagnar och rullatorer

Cyklar kan förvaras i därför avsedda utrymmen i skyddsrummet i E10-E12 och i cykelrummet

E14 samt i cykelförråden i E6 och E8. Samtliga platser är avgiftsbelagda och registrerade hos

styrelsen. Den som hyr en plats ska märka cykeln med innehavarens namn.

En plats erhålls mot en avgift på 25 kr per månad. Kontakta kansliet för information om ledig

plats eller eventuell kö. Kansliet, Eskadervägen 14, plan 1. eller via e-post,

. Eller via formuläret nedan.

 

Cyklar, barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entréerna, trapphallarna eller

genomgångarna då de utgör en säkerhetsrisk vid brand.