Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer, t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare
  • Installering av golvvärme och värmekabel
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer

Checklista för elsäkert hem
Gå igenom Elsäkerhetsverkets checklista så får du en överblick om något behöver åtgärdas.


Vad får jag göra själv?

Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur m.m. Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker. Läs praktiska råd och tips kring el för lekman.