Bilparkering

Garage och P-plats

Föreningen disponerar genom avtal med Näsbyparks Centrum - 85 numrerade garageplatser

(varav 5 dubbelparkerade) under E8 samt 35 onumrerade parkeringstillstånd utomhus på

centrumtorget som tillhör Familjehotellet.

Garageplats kostar 600 kr per månad för boende och 1 200 kr exklusive moms per månad för kommersiella aktörer.

Parkeringstillstånd utomhus kostar 300 kr per månad för boende och 500 kr exklusive moms per månad för

kommersiella aktörer.

Villkor garageplatser och parkeringsplatser

Garageplatserna är avsedda för fordon registrerade i den boendes namn. Den kontraktsägare

som överlåter sin plats till annan, förlorar omedelbart all rätt till parkeringsplats.

Garageplatserna tilldelas i första hand de medlemmar och hyresgäster som är skrivna i sin

lägenhet. Medlemmar som är skrivna på annan ort kan tilldelas parkeringstillstånd utomhus.

Den som har en garageplats kan inte samtidigt inneha ett parkeringstillstånd på

utomhusparkeringen. En medlem som har flera lägenheter har inte rätt till flera garageplatser

eller parkeringstillstånd och om en medlem har flera bilar ger det inte rätt till fler

garageplatser eller parkeringstillstånd.

Fördelning av samtliga parkeringsplatser sker enligt internt kösystem. Ansökan om plats såväl

i garage som på utomhusparkeringen skickas till föreningens kansli, Eskadervägen 14, eller

via e-mail   eller via nedanstående formulär.

Enligt brandförsäkringsvillkoren får garaget endast användas för parkering av fordon.

Parkeringsplats med eluttag för laddning av el-fordon kan i dag inte erbjudas.