Inflyttning

Namnskylt
Namnbyte: Boende meddelar styrelsen på e-post vilket namn som är aktuellt: . Styrelsen kontaktar FSS som ombesörjer namnbyte, både på lägenhetsdörren och på namntavlan i entrén.


El-abonnemang
Det är ELLEVIO som är nätoperatör och den boende gör en flyttanmälan på tel. 020-46 00 00. Därutöver är det den boende som själv ansvarar för upphandling av elleverantör.


Markören för tvättstugan
Denna får ni från tidigare boende. Om markör inte finns rekvireras en ny från FSS, uppge lägenhetsnummer. Det är endast tillåtet med en tvättmarkör per lägenhet.


Försäkring
För att få skydd för skador som bostadsrättsinnehavaren har reparations- och underhållsansvar för har föreningen tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg. Exempel på där bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar kan vara insidan av fönster och golv. I bostadsrättstillägget ingår även skydd för fast inredning som till exempel spis och kylskåp.

OBS, bostadsrättstillägget täcker inte skada eller förlust på personlig lös egendom vilken bör skyddas med en separat hemförsäkring. Föreningen rekommenderar att den boende tecknar en egen hemförsäkring.


Pantsättning
Vid pantsättning ska dokumenten sändas till Simpleko, den administrativa förvaltaren, för registrering.


Utflyttning

Anmälan
Vid överlåtelse ska ny ägare anmälas till styrelsen för godkännande. Anmälan om dödsfall och bildande av dödsbo ska anmälas till föreningen. Upprättad bouppteckning ska sändas till Simpleko.


Hyravtal

Säg upp parkeringsplats i garaget eller på utomhusparkeringen genom att kontakta styrelsen: . Eventuellt källar- eller vindsförråd ska tömmas och återlämnas till föreningen. Säg upp förrådet genom att kontakta styrelsen. En styrelsemedlem går med till förrådet och föreningens eget lås sätts på plats, tills den som står närmast i kön får överta.

Glöm inte att ta med er cykel när ni flyttar, cykelplatsen ska också sägas upp.


Övrigt

Lämna tvättmarkör för tvättstugan och kortet med nattparkeringstillståndet till den som övertar lägenheten. Till varje lägenhet hör också den av föreningen levererade hårdvaran för bredbandsuppkoppling: router, switch, TV-box och fjärrkontroll. Denna hårdvara ska alltså lämnas kvar vid flytt.

Vid in- respektive utflyttning kan ni förkorta väntetiden för andra som behöver hissen genom att samla så mycket som möjligt i entrén eller vid hissen på våningsplanet innan ni börjar lasta. Täck hissens golv samt väggar för att skydda inredningen från repor.