Namnskylt
Boende beställer och FSS ombesörjer namnbyte, både på lägenhetsdörren och på namntavlan i entrén.

El-abonnemang
En flyttanmälan görs till ELLEVIO tel. 020-46 00 00.


Markören för tvättstugan
Denna får ni från tidigare boende. Om markör inte finns rekvireras den från FSS. Uppge lägenhetsnummer.

Försäkring
En särskild bostadsrättsförsäkring behöver inte tecknas eftersom föreningens försäkring hos If inkluderar en bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrätter. Observera att eventuell självrisk betalas av bostadsrättshavaren. Bostadsrättsförsäkringen täcker inte skada eller förlust på personlig egendom vilken bör skyddas med en hemförsäkring.

Pantsättning
Vid pantsättning skall dokumenten sändas till ISS, den kamerala förvaltaren, för registrering.

 

Utflyttning

Anmälan
Vid överlåtelse skall ny ägare anmälas till styrelsen för godkännande. Anmälan om dödsfall och bildande av dödsbo skall anmälas till föreningen.

Besiktning
Vid utflyttning, kontakta FSS så att en teknisk avflyttningsbesiktning av bostaden kan göras. Lämna en kopia på besiktningen till styrelsen som därefter fattar beslut om utträde ur föreningen. Kostnaden för avflyttningsbesiktning, betalas av den säljande parten.

Hyravtal
Säg upp parkeringsplats i garaget eller på utomhusparkeringen genom att kontakta kansliet Eskadervägen 14, 1 tr. eller via e-mail, Eventuellt källar- eller vindsförråd skall tömmas och återlämnas till föreningen. Säg upp förrådet genom att kontakta kansliet på Eskadervägen 14 eller via e-mail . En styrelsemedlem går med till förrådet och föreningens eget lås sätts på plats, tills den som står närmast i kön får överta. Glöm inte att ta med er cykel.

Övrigt
Lämna tvättmarkör för tvättstugan och kortet med nattparkeringstillståndet till den som övertar lägenheten. Vid in- respektive utflyttning kan ni förkorta väntetiden för andra som behöver hissen genom att samla så mycket som möjligt i entrén eller vid hissen på våningsplanet innan ni börjar lasta. Täck hissens golv samt väggar för att skydda inredningen från repor.