Namnskylt
Genom FSS    beställer boende namnbyte, både på lägenhetsdörren och på namntavlan i entrén. FSS effetktuerar efter godkännande från föreningens kansli.

El-abonnemang
En flyttanmälan görs till ELLEVIO tel. 020-46 00 00.

Markören för tvättstugan
Denna får ni från tidigare boende. Om markör inte finns rekvireras den från FSS. Uppge lägenhetsnummer. OBS att endast en tvättmarkör för alla tvättstugor kan tillåtas.

Försäkring
En särskild bostadsrättsförsäkring behöver inte tecknas eftersom föreningens försäkring hos If inkluderar en bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrätter.

Bostadsrättsförsäkringen täcker inte skada eller förlust på personlig egendom vilken bör skyddas med en hemförsäkring.

Pantsättning

Vid pantsättning skall dokumenten sändas till Riksbyggen, den kamerala förvaltaren, för registrering.

 

Utflyttning

Anmälan
Vid överlåtelse skall ny ägare anmälas till styrelsen för godkännande. Anmälan om dödsfall och bildande av dödsbo skall anmälas till föreningen. Upprättad bouppteckning ska sändas till Riksbyggen.

Besiktning
Vid utflyttning, kontakta FSS så att en teknisk avflyttningsbesiktning av bostaden kan göras. Lämna en kopia på besiktningen till styrelsen som därefter fattar beslut om utträde ur föreningen. Kostnaden för avflyttningsbesiktning, betalas av den säljande parten.

Hyravtal
Säg upp parkeringsplats i garaget eller på utomhusparkeringen genom att kontakta kansliet Eskadervägen 14, 1 tr. eller via e-mail, Eventuellt källar- eller vindsförråd skall tömmas och återlämnas till föreningen. Säg upp förrådet genom att kontakta kansliet på Eskadervägen 14 eller via e-mail . En styrelsemedlem går med till förrådet och föreningens eget lås sätts på plats, tills den som står närmast i kön får överta.

Glöm inte att ta med er cykel när ni flyttar, cykelplatsen ska också sägas upp.

Övrigt
Lämna tvättmarkör för tvättstugan och kortet med nattparkeringstillståndet till den som övertar lägenheten. Till varje lägenhet hör också den av föreningen levererade hårdvaran för bredbandsuppkoppling: router, switsch, TV-box och fjärrkontroll. Denna hårdvara ska alltså lämnas kvar vid flytt.

Vid in- respektive utflyttning kan ni förkorta väntetiden för andra som behöver hissen genom att samla så mycket som möjligt i entrén eller vid hissen på våningsplanet innan ni börjar lasta. Täck hissens golv samt väggar för att skydda inredningen från repor.