Till varje lägenhet hör två blå nycklar och tre låstaggar, vilka används för fastigheternas ingångar och ett flertal gemensamma utrymmen. Dessa lämnas över av den tidigare lägenhetsinnehavaren. Fler av dessa nycklar och taggar kan beställas av FSS, vilket FSS debiterar den boende för.