Varje lägenhet erhåller minst två nycklar till fastigheternas samtliga ingångar och till ett flertal gemensamma utrymmen. Dessa lämnas över av den tidigare lägenhetsinnehavaren. Fler av dessa nycklar kan beställas av FSS, vilket FSS debiterar den boende för.

Två gemensamma utrymmen har digitalt lås. Här används låstagg utdelad till varje lägenhet. Vid borttappade låstaggar, eller om den boende önskar fler låstaggar, beställs även dessa av FSS och bekostas av lägenhetsinnehavaren.