För alla boendes trivsel, var god respektera föreningens ordningsregler och stadgar.

 • Medlemsstadgar där medlemmens skyldigheter och rättigheter beskrivs framgår av §13–27 i föreningens stadgar. Kopia kan rekvireras via e-mail , eller från kansliet Eskadervägen 14.

 • Boende i lägenheten behöver äga minst 50% av bostadsrättens andel. Styrelsen är tacksam om bostadsrättsinnehavaren meddelar vilka som bor i bostaden (ev. familjemedlemmar och inneboende).

 • Det är obligatoriskt för varje lägenhet att ha en installerad brandvarnare och en (under diskbänken) installerad vattenvarnare. Det är deb boendes skyldighet att batterierna i dessa varnare fungerar och byte av batteri ska ske varje år. Den boende måste veta var en larmdosa är placerade och hur man kommer åt den.

 • Larm vid händelse eller batterifel, är helt den boendes skyldighet att åtgärda. Händelse kan vara riktigt larm, larmfel eller yttre påverkan.
  Vid vattenläckage måste den boende omgående ringa fastighetsjouren.

 • På grund av brandskyddsregler får man inte förvara cyklar, barnvagnar och rollatorer etc. i trapphusen.

 • Våra fastigheter är lyhörda och före kl 07.00 och efter 22.00 är det särskilt viktigt att inga störande ljud förekommer.

 • Renoveringsarbeten och borrning kan vara särskilt störande för grannarna. Var därför vänlig begränsa sådan verksamhet till följande tider:

  Måndag-fredag: 08.00-20.00
  Lördag: 08.00-13.00
  Söndag och helgdagar: Ingen störande verksamhet.

  Eventuell bilning får endast utföras måndag-fredag 8.00 – 17.00.

 • Observera att samtliga föreningens gemensamma utrymmen där skyroom, festvåning och gästlägenhet ingår är rökfria. Tänk även på att rökning på balkongen och utanför portarna kan störa era grannar. 

 
Husdjur
Beträffande husdjur följer föreningen de regler som fastställts av hälsovårdsmyndigheterna. Observeras bör att om djuren förorsakar störningar för grannarna kan detta betraktas som sanitär olägenhet. Rastning av hundar förbjudet inom bostadsområdet.

 

Tvättstugor
Tvättstugorna är enbart avsedda för hushållstvätt för boende i föreningen. Vissa av föreningens kommersiella lokaler har avtal om rätten att tvätta i tvättstugorna. Tvättstuga bokas med nyckelmarkör i tavlan utanför tvättstugan. OBS, bokning med annat än nyckelmarkör är inte giltig. Markör till tvättstugebokningen erhålls från FSS, tel. 08-657 90 90 eller e-mail Ordningsregler finns anslagna i tvättstugorna och självklart respekteras tvättiderna. Observera att tvättstuga som inte utnyttjas en timme efter utsatt tid får användas av annan boende som behöver tvätta. I tvättstuga 3 (i gången mellan E14-12) finns en tvättmaskin lämplig för grovtvätt som t.ex. mattor.