Dagtid gäller (förutom för de 35 fordon med föreningens tillstånd för dygnet runt-parkering) 3 timmars parkering med P-skiva på vardagar mellan kl. 06:00-18:00, och helt fri kvällsparkering mellan kl. 18.00-24.00. Lördag-söndag gäller fri parkering dagtid mellan kl. 06.00-24.00.

För parkering nattetid krävs Familjehotellets tillstånd. Varje lägenhet har rätt till ett inplastat parkeringskort, som gäller endast för nattparkering kl. 24.00-06.00. Detta kort kan lånas ut till nattparkerande gäster. Nytt kort, när det gamla gått ut, erhålls via kansliet.

Föreningen har anordnat 14 laddplatser utmed planteringen vid Eskadervägen. Platserna är tillgängliga för såväl föreningens medlemmar som publik under dagtid med P-skiva, 3 timmar. Nattetid får endast föreningens medlemmar utnyttja laddplatserna. Nattladdning kan ske från kl. 18.00-08.00. Medlemmar visar sin behörighet med sitt ordinarie parkeringstillstånd. Den medlem som vill ha tillgång till laddplats tar kontakt med styrelsen via e-post: . Laddplatserna kan även nyttjas av allmänheten som ansluter via Easypark-appen och debiteras till en särskild tariff.

För gäster hos Brf Familjehotellets medlem, kan ett ”tillfälligt parkeringstillstånd” erhållas för upp till en vecka. Kontakta styrelsen, ange gästens registreringsnummer och för vilka dagar tillståndet ska gälla.


Garage och parkeringsplats
Föreningen disponerar, genom avtal med Näsbyparks Centrum, 85 numrerade garageplatser (varav 5 dubbelparkerade) under E8 samt 35 onumrerade parkeringstillstånd utomhus på centrumtorget som tillhör Familjehotellet.

Garageplats kostar 600 kr per månad för boende och 1 200 kr exklusive moms per månad för kommersiella aktörer.

Parkeringstillstånd utomhus kostar 300 kr per månad för boende och 500 kr exklusive moms per månad för kommersiella aktörer.

Villkor garageplatser och parkeringsplatser
Garageplatserna är avsedda för fordon registrerade i den boendes namn. Den kontraktsägare som överlåter sin plats till annan, förlorar omedelbart all rätt till parkeringsplats. Garageplatserna tilldelas i första hand de medlemmar och hyresgäster som är skrivna i sin lägenhet. Medlemmar som är skrivna på annan ort kan tilldelas parkeringstillstånd utomhus. Den som har en garageplats kan inte samtidigt inneha ett parkeringstillstånd på utomhusparkeringen. En medlem som har flera lägenheter har inte rätt till flera garageplatser eller parkeringstillstånd och om en medlem har flera bilar ger det inte rätt till fler garageplatser eller parkeringstillstånd.

Fördelning av samtliga parkeringsplatser sker enligt internt kösystem. Ansökan om plats såväl i garage som på utomhusparkeringen skickas till styrelsen via e-post: . Enligt brandförsäkringsvillkoren får garaget endast användas för parkering av fordon.

Cyklar, barnvagnar och rullatorer
Cyklar kan förvaras i därför avsedda utrymmen i skyddsrummet i E10-E12 och i cykelrummet E14 samt i cykelförråden i E6 och E8. Samtliga platser är avgiftsbelagda och registrerade hos styrelsen. Den som hyr en plats ska märka cykeln med innehavarens namn. En plats erhålls mot en avgift på 25 kr per månad. Kontakta styrelsen för information om ledig plats eller eventuell kö: .

Cyklar, barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entréerna, trapphallarna eller genomgångarna då de utgör en säkerhetsrisk vid brand.