Innan du bygger om eller gör en större förändring av din lägenhet ska du ansöka om föreningens tillstånd. Anledningen till denna process är att föreningen behöver för fastighetens förvaltning ha god kontroll över vad som sker i föreningens fastighet. Det kan röra sig om en ombyggnad av kök, badrum, byte av golv, byte av element, vatten och ventilation, dvs. större förändringar. På Täby kommun får du information om vilka förändringar som kräver bygglov.


Riktlinjer renovering

 • Täck hissens golv samt väggar för att skydda inredningen från repor.
 • Avisera grannarna om att ni kommer att renovera, samt ange gärna hur länge renoveringen kommer att vara.
 • Ska du måla eller tapetsera om behöver du naturligtvis inte föreningens tillstånd.
 • Det är viktigt att ni kontaktar styrelsen för tillstånd om tillfällig uppställning av byggavfall som t.ex. Big Bags utanför våra hus. Enligt brandskyddsregler måste otäckt container (ex. Big Bag) stå minst 6 m från fasad, täckt container 4 m från fasad.

 

Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

 • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
 • Byte av ytterdörr
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
 • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.

Lämna ifylld Ansökan om renovering  eller kontakta kansliet Eskadervägen 14, 

 

Detta får du inte göra

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
 • Täcka igen ventilation
 • Byta element
 • Ändra fönster

Huvudvattenledning till huset får medlem stänga av endast under förutsättning att en styrelsemedlem har lämnat tillstånd till avstängningen. Medlemmen ansvarar för att avstängningen aviseras på tydliga anslag i entrén senast dagen innan avstängningen.

Du ska kontakta styrelsen för tillstånd om tillfällig uppställning av byggavfall utanför fastigheten. Angående säkerhetsavstånd se avsnittet om Brandskydd.