Innan du bygger om eller gör en större förändring av din lägenhet ska du ansöka om föreningens tillstånd. Anledningen till denna process är att föreningen för fastighetens förvaltning behöver ha god kontroll över vad som sker i föreningens fastighet. Det kan röra sig om en ombyggnad av kök, badrum, byte av golv, byte av element, vatten och ventilation, dvs. större förändringar. På Täby kommuns hemsida får du information om vilka förändringar som kräver bygglov.


Riktlinjer renovering

 • Täck hissens golv samt väggar för att skydda inredningen från repor
 • Avisera grannar om att ni kommer att renovera genom att fylla i detta formulär, vilket sätts upp i hissen
 • Ska du måla eller tapetsera om behöver du naturligtvis inte föreningens tillstånd
 • Det är viktigt att ni kontaktar styrelsen för tillstånd om tillfällig uppställning av byggavfall som t.ex. Big Bags utanför våra hus. Enligt brandskyddsregler måste otäckt container (ex. Big Bag) stå minst 6 m från fasad, täckt container 4 m från fasad

 
Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

 • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
 • Byte av ytterdörr
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
 • Ändringar som påverkar planlösning (t.ex. flytta badrum/kök eller ventilation), husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende

Skicka ifylld Ansökan om renovering till styrelsen: .

 
Här är några exempel på vad du inte får göra:

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
 • Täcka igen ventilation
 • Byta element
 • Ändra fönster


I dokumentet Vad får jag göra i min lägenhet framgår vilka förändringar du kan göra utan att behöva kontakta styrelsen samt när styrelsens godkännande erfordras innan du kan påbörja en renovering.


Huvudvattenledning
till huset får medlem stänga av endast under förutsättning att en styrelsemedlem har lämnat tillstånd till avstängningen. Medlemmen ansvarar för att avstängningen aviseras på tydliga anslag i entrén senast dagen innan avstängningen.

Du ska kontakta styrelsen för tillstånd om tillfällig uppställning av byggavfall utanför fastigheten. Angående säkerhetsavstånd se avsnittet om Brandskydd.