För alla boendes trivsel, var god respektera föreningens ordningsregler och stadgar.
 

 • Medlemmens skyldigheter och rättigheter beskrivs i föreningens stadgar. Kopia på stadgar och ordningsregler kan rekvireras via e-post  eller laddas ner i länkarna ovan.

 • Boende i lägenheten behöver ha egen andel i bostadsrätten. Styrelsen är tacksam om bostadsrättsinnehavaren meddelar vilka som bor i bostaden (ev. familjemedlemmar och inneboende). Om det är flera ägare ska det anges vem eller vilka som bor i lägenheten. 

 • I varje lägenhet ska det finnas en installerad brandvarnare och en under diskbänken installerad vattenvarnare. Den boende ska veta var larmdosorna är placerade. Det är varje medlems skyldighet att tillse att dessa varnare är åtkomliga och fungerar. Byte av batteri bör ske varje år.

 • Larm vid händelse eller batterifel på brand- eller vattenvarnare, m.m., är helt den boendes skyldighet att åtgärda. Händelse kan vara riktigt larm, larmfel eller yttre påverkan.

 • På grund av brandskyddsregler får man inte förvara cyklar, barnvagnar och rollatorer etc. i trapphusen.

 • Våra fastigheter är lyhörda och före kl 07.00 och efter 22.00 är det särskilt viktigt att inga störande ljud förekommer.

 • Renoveringsarbeten och borrning kan vara särskilt störande för grannarna. Begränsa därför vänligen sådan verksamhet till följande tider:

  Måndag-fredag: 08.00-19.00
  Lördag: 08.00-13.00
  Söndag och helgdagar: Ingen störande verksamhet.

 • Eventuell bilning och borrning får endast utföras måndag-fredag 8:00 – 17:00. Kom ihåg att informera grannar (också intilliggande portuppgång). Tänk på att många jobbar hemifrån och kan behöva planera.

 • Föreningens samtliga gemensamma utrymmen där Skyroom, gästlägenhet och samlingslokal ingår är rökfria. Tänk även på att rökning på balkongen och utanför portarna kan störa era grannar.

 • Utanför alla butiker råder i dag generellt rökförbud i hela Täby.

 • Det är inte tillåtet att grilla på balkonger och takterrasser i föreningen, oavsett typ av grill.

 
Husdjur
För husdjur gäller de regler som fastställts av hälsovårdsmyndigheterna. Om djuren förorsakar störningar för grannarna kan detta betraktas som sanitär olägenhet. Rastning av hundar är förbjudet inom bostadsområdet.


Skadedjur
Förekomst av eventuella skadedjur i lägenheten rapporteras till Anticimex tel. 075-245 10 00.


Tvättstugor
Tvättstugorna i E10, E12 och E14 i genomgången på entréplanet samt i E8 nedre källaren är enbart avsedda för hushållstvätt för boende i föreningen. I tvättstuga 3 (i gången mellan E14-12) och i tvättstuga 5 (i E8 nedre källaren) finns en större tvättmaskin på 105 liter som kan användas för grovtvätt, till exempel mattor.

Vissa av föreningens kommersiella lokaler har avtal om rätten att tvätta i tvättstugorna. Tvättstuga ska bokas med nyckelmarkör i tavlan utanför tvättstugan. När tvättstugan används ska markören visa att den är upptagen. Självklart ska tvättiderna respekteras och observera att tvättstuga som inte utnyttjas en timme efter utsatt tid får användas av annan boende som behöver tvätta.

En och samma tvättmarkör används till samtliga tvättstugor. Det är inte tillåtet att ha flera. Markör till tvättstugebokningen och borttappad nyckel kan beställas från FSS, tel. 08-657 90 90 eller e-mail

Användaren har fullt ansvar för att tvättstugan är återställd i god ordning efter användningen. Tvättmaskiner och torktumlare ska torkas av. Tvättmedelsrester ska vara borta från facken och allt torkludd ska borstas från tumlaren. Luckor och lock på fack ska ställas upp för att undvika mögelskador som lätt uppkommer i sådana stängda utrymmen.

Nedan finns en länk till fullständigt dokument om ordningsreglerna.

Ordningsregler