Grundutbud
I månadsavgiften för lägenheten ingår såväl analog TV som digital TV via fibern.

Det analoga(via koaxialkkontakt) utbudet kanaler, som tillhandahålls utan kostnad, omfattar följande:

 

 

Det digitala(via routern)  utbudet, som tillhandahålls utan kostnad, är Telias basabonnemang med följande kanaler:   

Kanalpaket

Telia erbjuder flera paket för dig som önskar fler kanaler.
Som boende köper du detta direkt av Telia.

 

Beställ
Ring Telia på telefon 90 200 eller beställ här.
 

Beställ fler kanaler