Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för, men tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande:

 • Ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
 • Icke-bärande innerväggar
 • Till fönster hörande vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster
 • Till ytterdörr hörande lås inklusive nycklar; all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr
 • Innerdörrar och säkerhetsgrindar
 • Lister, foder och stuckaturer
 • Elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
 • Golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
 • Eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
 • Varmvattenberedare
 • Ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet
 • Undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
 • Brandvarnare
 • Vattenvarnare  

 

Badrum/WC

 • Fuktisolerande skikt
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Vitvaror och sanitetsporslin
 • Klämring till golvbrunn
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler
 • Ventilationsfläkt
 • Elektrisk handdukstork 

 

Kök

 • Vitvaror
 • Köksfläkt
 • Rensning av vattenlås
 • Diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler; i fråga om gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning

Ovanstående regleras i föreningens stadgar.
 

Föreningens underhållsansvar för lägenheten

 • Element och tillhörande termostat
 • Ventilationskanaler
 • Målning utsida ytterdörr
 • Utsida på fönsterbågar

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.